Aug 29, 2016

12 hållbara stadsutvecklingsprojekt träffas i Norrtälje

hah

 

Den 30-31 augusti samlas stadsplanerare, byggherrar och experter från 12 olika stadsutvecklingsprojekt runt om i landet i Norrtälje. Projekten där bland annat Norrtälje Hamn och den planerade stadsdelen Lommarstranden i Norrtälje ingår deltar i Citylab Action – ett system för hållbar stadsutveckling som drivs av Sweden Green Building Council, SGBC. Citylab Action är ett nytt system som testas för första gången under 2016.

 

De deltagande projekten har alla höga ambitioner för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. De flesta av projekten har som mål att efter processen kunna hållbarhetscertifiera sin stadsplanering. Vid denna träff ligger fokus för föreläsningar, workshops och gruppdiskussioner på områdena energi och klimat, vatten och materialflöden samt på innovation.

 

– Att utveckla vår kommun på ett långsiktigt hållbart sätt är högt prioriterat. Därför är det roligt att vi nu har två större stadsutvecklingsprojekt med höga hållbarhetsambitioner, Lommarstranden och Norrtälje Hamn. Vi välkomnar Citylab Action till Norrtälje, och ser fram emot all den kreativitet som skapar hållbara lösningar, säger Ulrika Falk (S), kommunstyrelsens ordförande.

 

– Vi i Norrtälje är glada att få vara värdstad och välkomna alla våra kollegor med engagemang och idéer för att skapa hållbarare städer. Under Citylab-träffarna flödar idéer och goda exempel. Att utbyta idéer, erfarenheter och praktiska metoder för att skapa hållbarhet med flera av de främsta projekten i landet är oerhört givande och hjälper projekten att utvecklas, säger Carolina Sahlén, projektledare för hållbarhet i Norrtälje Hamn.

 

Här kan du läsa mer om Citylab Action, dess innehåll och de deltagande projekten.

Share This: