Jul 12, 2018

Allmänhetens önskemål viktiga för utbudet i Norrtälje Hamn

Norrtälje Hamn kommer inte enbart fyllas med bostäder för tusentals invånare, det kommer också finnas både restauranger och affärer. Nu vill kommunen få in idéer och förslag på vad mer som bör finnas i den nya delen av centrum.

 

Ambitionerna är höga och för att kunna förverkliga visionen är det viktigt att även allmänheten får komma med önskemål. Utöver den redan genomförda workshopen med Norrtälje Handelsstads medlemmar ska kommunen även träffa elever på Rodengymnasiet för att för höra vad de unga vuxna i kommunen önskar finna i Norrtälje Hamn.

 

Medlemmarna i Norrtälje Handelsstad är positiva till Hamnen och har bidragit med många idéer, bland annat finns önskemål på verksamheter med lokal anknytning och karaktär; exempelvis en saluhall som säljer varor från lokala producenter. För allmänheten är det enkelt att lämna in önskemål och idéer; HÄR finns möjlighet att skriftligen berätta vad man önskar, och det har många redan gjort. Över 80 förslag har redan kommit in och kommunen hoppas på att ännu fler ska vilja bidra med sina idéer.

 

Det här är en sammanfattning av en artikel från Norrtelje Tidning. Artikeln kan läsas i sin helhet här.

Share This: