Bästa förslaget för Norrtälje Hamns nya bro

 

 

Den 19 juni utsågs det bästa förslaget för Norrtälje Hamns nya gång- och cykelbro! Det är konsultföretaget WSP Sverige AB som står bakom bron, och här kan du se mer av förslaget som nu har chansen att bli framtidens förbindelse mellan hamnen och Societetsparken.

 

 

Bedömningsgruppens motivering lyder:

”Bron ansluter väl till platsen och skapar i samspel med befintlig bro ett tydligt inramat årum och hamnbassäng. Förslaget förhåller sig till både det nya och det gamla Norrtälje på ett övertygande sätt. Med sitt sinnrika sätt att kombinera riktningar och utblickar längs vägen erbjuds en rik och varierad promenad, där stad och skärgård möts i en samlad form. Den är helt enkelt genial i sin enkelhet!”

Läs bedömningsgruppens utlåtande i sin helhet här.

Mötesplatsen över vattnet

En ny mötesplats över vattnet. Mellan Societetsparken och staden. Porten och entrén till Norrtälje Hamn från Roslagens skärgård. Bron blir en naturlig koppling och en visuell kontakt mellan norra och södra kajen och länkar samman de olika karaktärerna mellan den gamla historiska Societetsparken och den nyskapande moderna hamnmiljön. Vid det norra kajstråket – i Hamngatans riktning- sveper bron ut i en mjuk böj från ett skärgårdslandskap med klippor och bryggor mot havet för att sedan böja tillbaka in till en mötesplats

i den gröna Societetsparken som med sina mäktiga träd bildar fond till hamnen. Bron är tillräckligt bred för att cyklister och fotgängare ska kunna mötas obehindrat. På kvällen lyses mötesplatsen upp och skapar ett behagligt, upplyst rum som inte bländar den som vill se ut över den yttre skärgården och betrakta stjärnorna. En bro där landsområden binds samman, en bro där människor kan mötas. En bro som blir ett skådespel när den öppnar sig för båtar som passerar.

Läs hela förslaget här.

 • En plats för människor

  En bro som inte är för lång en stormig, regnig dag, men inte heller för kort de dagar då man vill njuta av doften av sol och hav, musiken från amfiteatern på kajen eller myllret av människor längs hamnen. Bron är tillräckligt bred för att både långsamma flanörer och snabba cyklister ska kunna mötas obehindrat. En bro som är tillräckligt hög för att de låga båtarna ska kunna passera under, och låg nog för att klara lutningar utan att bron blir väldigt lång. Då man går upp på bron med skuggan från träden i Socitetsparken i ryggen skiftar underlaget från grus till trä. Man går mot ljudet av staden och har utsikt mot skärgårdslandskapet.

 • Bron som passage

  Från bron uppenbarar sig Hamntorget och stadslivet i blickfånget. Riktningsändringen i brons högsta punkt leder mot staden och till gatorna på den andra sidan. Passagen från den ena sidan till den andra ger möjlighet att uppleva musiken från konserten i amfiteatern, se människor flanera längs hamnen, samtidigt som man njuter av doften av saltvatten, utsikten över och närheten till vattnet. När en segelbåt med lite för hög mast ska passera, öppnar bron sig cirkulärt i horisontalplanet. Vändingen är mjuk, smidig och överraskande: En graciös rörelse vrider bron asymmetriskt i förhållande till hamninloppet som en
  balettdansares piruett. En dans mellan Societetsparken och staden.

 • Gestaltning

  Bron är mer än bara en förbindelse mellan två landsidor; Bron är också en mötesplats över vattnet. Den diagonala rörelsen över vattnet och riktningsförändringen i den högsta punken ger rik kontakt med de olika delarna av stränderna. Brons högsta punkt inbjuder till att stanna till och titta ut över Norrtäljeviken och Hamntorget. Bron blir en del av alla element i hamnen och möjliggör en iakttagelse av livet som utspelar sig i hamnen. Man kan uppleva konserter eller andra arrangemang på den norra kajen, blicka ut över folklivet i hamnen eller så kan man skynda förbi; Bron knyts enkelt och följsamt till det befintliga promenadstråket längs Societetsparken. Bron är bred även här vilket ger utrymme både för vistelse och passage. I Societetsparken kan en plats utformas mellan träden för att samlas, vistas och mötas i anslutning till bron.

 • Bron i landskapet

  De som rör sig på bron upplever det breda, inbjudande och varma trädäcket kantat av det enkla, genomsiktliga räcket. Från kajkanterna och från vattnet upplevs bron mest som en enkel, lågmäld form. Huvudfokus ligger fortfarande på Societetsparken i söder, och det aktiva livet på kajen i norr. Landskapet runt bron kan utformas som klippor och trädäcket på bron förlängas in på land och ansluta till kajens bryggdäck. Brons bredd inbjuder till att personer med olika ärenden kan uppehålla sig på bron vid alla tidpunkter. Den blir därmed ett tredje stadsrum, inte hamn, inte stad, men en mötesplats. Ett rum runt den inre hamnen i samspel med Stadsbron.

 • Belysning

  Bron ska kännas inbjudande och trygg dygnet runt och året runt. Belysningen ska vara funktionell och ge väl upplyst brobana med tydliga kontraster även för synskadade. Belysningen är också stämningsskapande genom att
  defi niera stadsrummet på bron som en skyddad och säker plats. Ljuset ska framhäva den varma färgen i träet och skapa en välkomnande förbindelse över vattnet på kvällen. Belysningen monteras under ögonhöjd för att vara fullständigt avskärmad. Allt ljus riktas mot trädäcket. Denna lösning kommer att ge fri utsikt mot havet, staden och längs bron. Utan synliga ljuskällor på bron får man bra utsikt utan bländning. Tydlig belysning av gångzonen och god sikt bidrar till tryggheten på bron. Det är lätt att se fotgängare och cyklister.

 • Material

  Detaljerna avseende materialval visas i texten om konstruktionen. Pelare utförs i betong, bronkonstruktioners samtliga delar täcks i vitlackerat stål, brobanan utgörs av massivt trä och räcken i plattstål målas vita. En enkel handledare i vitlackerad stålprofil ger också utrymme för infälld belysning. Vid norra kajen fortsätter trädäcket in på land och ansluter till gatan. Trädäck ska utformas så att cyklister och fotgängare inte halkar när det är blött. Alternativ till trädäck kan vara
  stålplattor med epoxybeläggning. Säkerhetsstängsel vid broöppning utformas med motsvarande utseende som övriga räcken på bron.

En plats för människor

En bro som inte är för lång en stormig, regnig dag, men inte heller för kort de dagar då man vill njuta av doften av sol och hav, musiken från amfiteatern på kajen eller myllret av människor längs hamnen. Bron är tillräckligt bred för att både långsamma flanörer och snabba cyklister ska kunna mötas obehindrat. En bro som är tillräckligt hög för att de låga båtarna ska kunna passera under, och låg nog för att klara lutningar utan att bron blir väldigt lång. Då man går upp på bron med skuggan från träden i Socitetsparken i ryggen skiftar underlaget från grus till trä. Man går mot ljudet av staden och har utsikt mot skärgårdslandskapet.

Bron som passage

Från bron uppenbarar sig Hamntorget och stadslivet i blickfånget. Riktningsändringen i brons högsta punkt leder mot staden och till gatorna på den andra sidan. Passagen från den ena sidan till den andra ger möjlighet att uppleva musiken från konserten i amfiteatern, se människor flanera längs hamnen, samtidigt som man njuter av doften av saltvatten, utsikten över och närheten till vattnet. När en segelbåt med lite för hög mast ska passera, öppnar bron sig cirkulärt i horisontalplanet. Vändingen är mjuk, smidig och överraskande: En graciös rörelse vrider bron asymmetriskt i förhållande till hamninloppet som en
balettdansares piruett. En dans mellan Societetsparken och staden.

Gestaltning

Bron är mer än bara en förbindelse mellan två landsidor; Bron är också en mötesplats över vattnet. Den diagonala rörelsen över vattnet och riktningsförändringen i den högsta punken ger rik kontakt med de olika delarna av stränderna. Brons högsta punkt inbjuder till att stanna till och titta ut över Norrtäljeviken och Hamntorget. Bron blir en del av alla element i hamnen och möjliggör en iakttagelse av livet som utspelar sig i hamnen. Man kan uppleva konserter eller andra arrangemang på den norra kajen, blicka ut över folklivet i hamnen eller så kan man skynda förbi; Bron knyts enkelt och följsamt till det befintliga promenadstråket längs Societetsparken. Bron är bred även här vilket ger utrymme både för vistelse och passage. I Societetsparken kan en plats utformas mellan träden för att samlas, vistas och mötas i anslutning till bron.

Bron i landskapet

De som rör sig på bron upplever det breda, inbjudande och varma trädäcket kantat av det enkla, genomsiktliga räcket. Från kajkanterna och från vattnet upplevs bron mest som en enkel, lågmäld form. Huvudfokus ligger fortfarande på Societetsparken i söder, och det aktiva livet på kajen i norr. Landskapet runt bron kan utformas som klippor och trädäcket på bron förlängas in på land och ansluta till kajens bryggdäck. Brons bredd inbjuder till att personer med olika ärenden kan uppehålla sig på bron vid alla tidpunkter. Den blir därmed ett tredje stadsrum, inte hamn, inte stad, men en mötesplats. Ett rum runt den inre hamnen i samspel med Stadsbron.

Belysning

Bron ska kännas inbjudande och trygg dygnet runt och året runt. Belysningen ska vara funktionell och ge väl upplyst brobana med tydliga kontraster även för synskadade. Belysningen är också stämningsskapande genom att
defi niera stadsrummet på bron som en skyddad och säker plats. Ljuset ska framhäva den varma färgen i träet och skapa en välkomnande förbindelse över vattnet på kvällen. Belysningen monteras under ögonhöjd för att vara fullständigt avskärmad. Allt ljus riktas mot trädäcket. Denna lösning kommer att ge fri utsikt mot havet, staden och längs bron. Utan synliga ljuskällor på bron får man bra utsikt utan bländning. Tydlig belysning av gångzonen och god sikt bidrar till tryggheten på bron. Det är lätt att se fotgängare och cyklister.

Material

Detaljerna avseende materialval visas i texten om konstruktionen. Pelare utförs i betong, bronkonstruktioners samtliga delar täcks i vitlackerat stål, brobanan utgörs av massivt trä och räcken i plattstål målas vita. En enkel handledare i vitlackerad stålprofil ger också utrymme för infälld belysning. Vid norra kajen fortsätter trädäcket in på land och ansluter till gatan. Trädäck ska utformas så att cyklister och fotgängare inte halkar när det är blött. Alternativ till trädäck kan vara
stålplattor med epoxybeläggning. Säkerhetsstängsel vid broöppning utformas med motsvarande utseende som övriga räcken på bron.

Sammanbindningen mellan Societetsparken och Norrtälje Hamn

wsp-1

Tekniska detaljer

WSP_Plancherna_1-5-5

Bron har ett tydligt arkitektoniskt uttryck som bygger på en klar geometrisk och konstruktiv logik. Ambitionen om att inte skapa ramper i Socitetsparken och klara kravet på högst 5% lutning har resulterat i en diagonal bro för att klara seglingshöjden. Den diagonala bron ger samtidigt möjlighet att skapa en rörelse genom hamnen som blir en upplevelse i sig. Formen defi nierar också ett inre hamnområde och inbjuder till andra typer av vandringar och rörelser än en rätlinjig bro skulle gjort. Bron är indelad i tre delar med fasta delar mot kajerna, och mellandelen som ett roterbart element. Alla delarna ges samma uttryck avseende brodäck, räcken och däckets huvudkonstruktion. Sett från vattnet skiljer sig den öppningsbara delen från de fasta delarna med en kraftig cirkulär pelare med vridmaskineri. Det öppningsbara elementet är balanserat runt rotationspelaren. Gångbanans profi l följer den önskade lutningen på maximalt 5%. Den diagonala horisontalgeometrin styrs av  den södra kajen på + 0,5, upp till den segelfria höjden på 2,7 m. Brobanan lutar svagt vidare upp mot topphöjden som ligger där bron böjer, för att sedan slutta svagt ner till höjden på norra kajen på + 2,1. .Vertikalkurvaturen och horisontella geometrin samspelar, så att de som rör sig över bron upplever att utsiktspunkten och riktningsändringen sammanfaller i brons högsta punkt. Bron har en öppningsbar del med fri bredd på 12m. Med stängd bro har de mittersta 8 metrarna av den fria bredden en segelfri höjd på 2,7 m. Med öppen bro är höjden obegränsad.

 • Broöppning

  Bron, som är bågformad i horisontalplanet, består av 4 spann med spännvidderna ca 13 + 23,5 + 19 + 18,5 m. De båda spannen närmast landfästena är fasta spann medan de två mellersta spannen är rörliga och kan svängas runt ett centralt stöd för att öppna bron och skapa fri passage för större fartyg. Vrid- och lyftmaskineriet är placerat under vridspannens centrum och ska vid broöppning lyfta klaffen ca 20 cm och därefter vrida den cirka 90 grader för att möjliggöra en båtpassage.

Broöppning

Bron, som är bågformad i horisontalplanet, består av 4 spann med spännvidderna ca 13 + 23,5 + 19 + 18,5 m. De båda spannen närmast landfästena är fasta spann medan de två mellersta spannen är rörliga och kan svängas runt ett centralt stöd för att öppna bron och skapa fri passage för större fartyg. Vrid- och lyftmaskineriet är placerat under vridspannens centrum och ska vid broöppning lyfta klaffen ca 20 cm och därefter vrida den cirka 90 grader för att möjliggöra en båtpassage.