Jun 07, 2018

Arkitekten har ordet – Så angörs en brygga mellan stad och skärgård

 

Att angöra en brygga är en sång av Monica Zetterlund och även ledmotivet till en Hasse och Tage-film från 1965. Men det är också namnet på det tävlingsförslag som beskriver hur Norrtälje Hamns offentliga rum ska se ut. Förslaget, som vann Norrtälje Kommuns arkitekttävling 2015, har utarbetats av Malmöbaserade arkitektbyrån Sydväst arkitektur och landskap. Landskapsarkitekten Lina Dahlström berättar om namnvalet, beskriver tankarna kring gestaltningen av den Norrtälje Hamn och vilken adress hon själv skulle kunna tänka sig att bo på.

 

Varför valde ni namnet ”Att angöra en brygga”?

– Vårt förslag speglar önskan om att staden ska möta vattnet, att skärgården ska nå hela vägen in till Norrtälje och att Norrtälje hamn blir en brygga mellan de två världarna, staden och skärgården. Mottot för ett tävlingsförslag är alltid en svår nöt att knäcka, eftersom man gärna vill att det ska kommunicera essensen av det man försöker åstadkomma.

 

Det offentliga rummen, varför är de så viktiga?

– Det offentliga rummet tillhör alla! De nyinflyttade i stadsdelen, men också alla Norrtäljebor och långväga besökare. Det utgör all mark mellan kvarteren, med gator, torg och parker och är våra gemensamma både till fest och vardag. Frågan är alltid värd att ställa och särskilt då man utvecklar en helt ny stadsdel.

 

Beskriv essensen av nya hamnområdet?

– Jag hoppas att upplevelsen av platsen blir omedelbar och att det storskaliga klipplandskapet längs kajen guidar invånare och besökare genom området. Samtidigt som det blir rikt på småskaliga och taktila inslag som skapar nyfikenhet och ger möjlighet att hitta det alldeles egna smultronstället.

 

Du bor i Lund och arbetar i Malmö, vilket var ditt första intryck av Norrtälje hamn?

– Vyerna ut mot viken, väderstrecket och diset över hamnen på morgonen. Jag slogs av småstadskänslan och närheten till havet och ån. Vi har sällan arbetat med en plats som har så fantastiska förutsättningar: den långa södervända kajen som öppnar upp mot vattnet, med Societetsparkens uppvuxna vegetation som fond – det är redan en mäktig upplevelse som med nya tillägg kommer att bli ännu bättre och tillgänglig för alla!

 

Berätta om klipplandskapet längs kajen, hur skapas det?

– Med hjälp av bryggor, klippor och platsspecifik vegetation. Vi vill skapa ett koncentrat av inner-, mellan- och ytterskärgård och eftersom ingen naturlig jordmån finns längs kajen så skapar vi det som en del av ett betonggjutet klipplandskap. Betong är ett plastiskt material som ger många möjligheter. Drömmen är att naturen så småningom ska adoptera landskapet så att miljön förskönas naturligt. Klippan blir varm i solen och kommer fungera som en stor soldränkt möbel som man kan luta sig mot och leka vid.

 

I september 2017 byggdes en så kallad mock-up, en prototyp av klipphällen. Blev det som ni tänkt?

– Mock-upen användes för att utvärdera olika konstruktionsprinciper och olika typer av ytbehandling för att se vilka delar som vi måste tänka om kring och hur kvaliteteten och hållbarheten över tid ska säkerställas. Vi har till exempel beslutat att vissa trappsektioner istället ska byggas i trä, att ytbehandlingen huvudsakligen ska vara borstad, med endast vissa glättade partier, och att klippans fasetteringar ska åstadkommas av rostfria järn, som kommer att glimma i solen. Det blir jättefint!

 

Vad händer i Norrtälje hamn just nu?

– Det som byggs just nu är den första etappen och Sjötullstorget. Torget knyter samman den gamla stadskärnan med den nya stadsdelen, och är en viktig entré för alla besökare. Det är epicentrum för hela projektet kan man säga – en knutpunkt och en ny mötesplats.

 

Du och dina kollegor på arkitektbyrån Sydväst har vunnit många priser för likartat arbete utfört i andra delar av Sverige. Vilket är ert framgångsrecept?

– Att vi är lyhörda och lägger mycket energi på att försöka förstå platsen – att identifiera de egenskaper som bygger upp den och uppmärksamma de element som blivit dess karaktärsdrag. Dialogen med beställaren, som i det här fallet är kommunen, är jätteviktig, att man har samma bild av utmaningarna och förutsättningarna, och en gemensam bild av målet.

 

Vad är du stoltast över så här långt?

– Det är vanskligt att säga något om det så här tidigt. Det finns ingen annan plats som påminner om det vi skapar nu och att göra något så nytt och otraditionellt är utmanande. Vi följer arbetet genom hela processen, så att det blir så fint som vi tänkt oss, och då kommer vi vara väldigt stolta.

 

Om du flyttade till Norrtälje Hamn, var vill du bo?

– Det finns många platser jag kan tänka mig men om jag måste välja så skulle jag vilja bo i de kvarter som ligger österut. Där finns onekligen en tilltalande relation till viken där.

 

 

Norrtälje är småskaligt, intimt och taktilt. Landskapsarkitekt Lina Dahlströms ledstjärna är att Norrtälje Hamn ska addera värden till Norrtäljes befintliga stad, till den palett som redan finns, inte att konkurrera. Lina och kollegorna på arkitektbyrån Sydväst arbetar med gestaltningsarbetet av Norrtälje hamn sedan 2015. Första etappen av Norrtälje hamn ska vara klar 2022. Etapp två, som är störst, startade 2017 och fortsätter till 2025, och den sista etappen ska löpa från 2022-2030.

 

Fakta

Arkitektbyrå: Sydväst arkitektur & landskap

Ansvarig arkitekt: Landskapsarkitekten Lina Dahlström,

Projektnamn: Att angöra en brygga

Projektform: Fördjupning och gestaltning av Norrtälje Hamns offentliga rum

Pågår: 2015-2030

Just nu: färdigställs Sjötullstorget och första etappen av kajstråket som ska vara klart i september 2018.

Beställare: Norrtälje kommun

Samarbetspartners: COWI & ÅF Lighting

 

 

 

 

Share This: