Nov 14, 2014

Arkitekter ska tävla om Norrtälje Hamns utformning

Hur tolkar man temat ”Barn, båtar och bad”? För att få svaret på den frågan arrangerar Norrtälje kommun nu en arkitekttävling tillsammans med Sveriges Arkitekter. Med hjälp från allmänheten kommer en jury att utse ett vinnande förslag kring hur bland annat kajstråket, torgen och parkerna ska förverkligas.

 

2

 

Mötesplatsen i fokus

Tävlingsområdet är avgränsat till det offentliga rummet (kajen, parker, bryggor, bad) och en viktig del i uppdraget blir att förena Norrtälje Hamn med den befintliga stadskärnans unika karaktär och identitet.

 

– Vi vill ha in förslag som ger en ”wow-känsla” och förstärker Norrtälje stads varumärke och som skapar spännande utflyktsmål i Norrtälje Hamn, säger projektledaren Roger Gustafsson.

 

Idéer från allmänheten välkomnas

Under vintern kommer allmänheten ges möjlighet att bidra med idéer kring det offentliga rummets utformning som de tävlande arkitekterna får möjlighet att väva in i sitt förslag.

 

­­– Medborgardialogen är en intressant och viktig del som vi kommer att berätta mer om snart, säger Roger Gustafsson.

 

Arkitekttävlingen pågår under våren fram till den 30 juni, men innan dess ska förslagen gallras i två steg.

 

– Intresseanmälan är öppen fram till 22 december, under januari går vi igenom förslagen och utser de fyra-fem förslagen som ska få tävla. Vinnaren presenteras sedan i oktober 2015, säger Sven Engdahl, projekteringsledare och tävlingsfunktionär.

 

Är du intresserad av att tävla?

Tävlingsprogram och anmälan hittar du på e-avrop.com/norrtalje.

Share This: