Oct 12, 2015

Avstängda parkeringar i hamnen

Från och med torsdagen den 15 oktober kommer parkeringarna vid Roslagsgatan och längs Hamnvägen att vara avstängda på grund av det fortsatta arbetet i hamnen.

Avstängningar i hamnen från 15 oktober

Besökare till hamnen är hänvisade till infart enligt den gula markeringen i kartan ovan. Besökare till stadskärnan hänvisas till pakeringsplatserna vid Kulturskolan, Åtellet och mitt emot Roslagens sparbank.

 

De nya avstängningarna sker i samband med att den andra etappen av gatu- och VA-entreprenenaden påbörjas i den västra delen av hamnen, närmast Roslagsgatan.

 

Share This: