Jun 17, 2016

Bästa broförslaget för Norrtälje Hamn är utsett

Idag den 17 juni avslutades det parallella uppdraget Öppningsbar gång- och cykelbro i Norrtälje Hamn. Det är WSP Sverige AB som står bakom det förslag som Norrtälje kommun kommer att gå vidare med och som förhoppningsvis realiseras i form av en broförbindelse mellan hamnen och Societetsparken sommaren 2018! Se förslaget i sin helhet här.

 WSP

 

Fyra olika förslag för Norrtälje Hamns nya gång- och cykelbro lämnades in för en månad sen. Under juni har en bedömningsgrupp granskat de fyra förslagen utifrån ett antal kravkriterier, bland annat gestaltning och konstruktion, praktisk och ekonomisk genomförbarhet. Viktiga uppgifter för bron var att möjliggöra rörelse mellan inom Norrtälje Hamn och Societetsparken, markera entrén till hamnen, öka kontakten med vattnet samt förstärka Norrtäljes identitet.

 

Bedömningsgruppen förordar nu broförslaget från WSP Sverige AB för fortsatt arbete med Norrtälje Hamns nya gång och cykelbro. Ett utdrag ur motiveringen lyder:

 

”Bron ansluter väl till platsen och skapar i samspel med befintlig bro ett tydligt inramat årum och hamnbassäng. Förslaget förhåller sig till både det nya och det gamla Norrtälje på ett övertygande sätt. Med sitt sinnrika sätt att kombinera riktningar och utblickar längs vägen erbjuds en rik och varierad promenad, där stad och skärgård möts i en samlad form. Valet av trä som brobana har tydliga kopplingar till trästaden Norrtälje och andra befintliga broar över Norrtäljeån. Den är helt enkelt genial i sin enkelhet!”

 

Bedömningsgruppen har lämnat omdömen om samtliga fyra förslag som var med i uppdraget om att få utforma den nya gång- och cykelbron. De fyra deltagande konsultföretagen var, förutom WSP Sverige AB; Dissing + Weitling architecture, Ramböll Sverige AB och Rundquist arkitekter AB. Läs bedömningsgruppens utlåtande i sin helhet här.

 

Nu kommer Norrtälje Hamn-projektet att fördjupa studierna av WSP:s broförslag för att se över möjligheterna att bygga den framtida gång- och cykelbron över hamnbassängen. Bron kommer att knyta ihop Norrtälje på ett helt nytt sätt genom att låta den nya stadsdelen möta den anrika Societetsparken. Genom att underlätta för gående och cyklister bidrar bron till både trygghet och tillgänglighet såväl som lek och rekreation nu när stadskärnan ska utökas. Bron kommer också att bidra till en kontinuitet i stadens brotradition, öka kontakten med vattnet och bli ett vackert landmärke.

Share This: