Apr 12, 2017

Båtiläggning ej möjligt i hamnen våren 2017

På grund av ökad intensitet av byggverksamhet kommer det inte vara möjligt att sjösätta båten i Norrtälje Hamn under våren 2017. Vi hänvisar istället till andra aktörer och varv. Varje båtägare är ansvarig för att kontakta och bekosta sin egen sjösättning.

 

Det är ännu inte klarlagt hur upptagning och iläggning av båtar kan ske i framtiden. Staden och hamnen kommer se annorlunda ut och behoven förändras. Kajen kommer däremot tekniskt och transportmässigt att klara upptagning av båtar.

Share This: