Mar 30, 2017

Byggnad för avfallslogistik vid ROS

Norrtälje sopsug_Illustration 1

 

En terminalbyggnad för sopsugen i Norrtälje Hamnområdet planeras på kommunens fastighet vid Roslagens Sjukhus i Norrtälje. Avsikten är att använda kommunens egen mark och utnyttja den infrastruktur och lastgården vid ROS godsmottagning som redan finns idag. Området vid ROS är sedan länge planlagt för allmänt och allmännyttigt ändamål.

 

Nu kommer förslaget närmast att prövas i en bygglovsprocess enligt plan- och bygglagen.

 

Förslaget presenterades vid ett informationsmöte på Hamnkontoret den 29 mars dit närmaste grannar fått särskild inbjudan. På mötet närvarade cirka 30 personer. Synpunkter har tagits emot och förmedlats till kommunledningen som återkoppling.

 

Se presentationen från informationsmötet.

(Underlagen i form flygfoton är hämtade från Google Maps, s 6,7,8 och underlag i form av kartan på s 13 är från Eniro kartor.)

 

Share This: