Sep 11, 2018

Byggstart för två nya kvarter i hamnen

Nu påbörjas bygget av ytterligare två kvarter i Norrtälje Hamn. Kvarter 2, Brännäset samt kvarter 19, Gråalen. Båda kvarteren beräknas vara klara under 2020.

Illustration kvarter 19, Gråalen

 

Gråalen
Under hösten startar Slättö förvaltning bygget av hyreshusen i hamnen. Det benämns som norra Europas största trähusprojekt och nu påbörjas arbetet med kvarter 19 Gråalen – tomten som ligger i hörnet Vegagatan/Hamnvägen. Uppstart av pålning  sker i mitten av oktober. Tills dess kommer Slättö ha ett tekniskt samråd med kommunen för att få startbesked inför uppstarten av just produktionen. I produktionens första fas ligger fokus på uppbyggnad av gargagekonstruktionen, vilket kommer att pågå fram till vintern/våren 2019.

 

Gråalen kommer att innehålla 143 lägenheter, 1-5 rum och kök, varav merparten är små och yteffektiva, attraktiva för den som möjligen letar efter sin första egna bostad.
 
Gråalen blir ett av tre kvarter med blandade storlekar av hyreslägenheter, cirka 15 procent ettor, 40 procent tvåor, 40 procent treor samt 5 procent fyror.
 
Planen är att Gråalen ska vara färdigställd under 2020, och närmare info om detta kommer längre fram.
 

Det rödmarkerade området ska bli kvarter 19. 
 
Brännäset

Illustration kvarter 2, Brännäset
 
Kvarter 2, Brännäset har byggstart den 17 september. JM börjar med den södra delen av tomten och fastigheten Hamnträdgården 1.  Först ska sanering av hela tomten genomföras följt av spont och plåningsarbeten innan själv betongstommen kan påbörjas.

 

Hamnträdgården 1 kommer innehålla totalt 65 stycken lägenheter som är fördelade på fem trapphus. Lägenhetsstorlekarna är från 2 rum och kök, upp till 5 rum och kök. Det blir dessutom två stycken lokaler på entréplan.
 
Bygget av etapp 2, den norra delen av kvarteret startar senare. Där kommer det att bli cirka 68 stycken lägenheter.
Preliminär inflyttning av kvarter 2 startar under första kvartalet 2020.
 

I det rödmarkerade området ska kvarter 2 byggas.

Share This: