Jul 02, 2015

Byggtider i hamnen

Just nu sker det flera olika arbeten i hamnen, sådana som bland annat berör både rivning av silos och pålningen av kajen.

 

Så här ser arbetstiderna ut:
Vardagar: 07:00-19:00
Helger: 09:00-16:00 – i förekommande fall

 

Detta gäller både för kajarbeten och rivningsarbeten. Vecka 28-35 är avsikten att inget arbete med kajen ska bedrivas på helger. Entreprenörens bilningsarbeten för kantbalken startar vecka 27, och dessa arbeten kommer att utföras vardagar 07:00-16:00. Sammanställningen är preliminär och kan justeras för varje vecka.


Här ser du sammanställning av störande arbeten.

Share This: