Mar 29, 2016

Dags att sjösätta båten!

 

Äntligen vår – och snart är det återigen tid för sjösättning! Dessa datum du kan sjösätta din båt vid piren i Norrtäljes hamn:

  • Söndag 17 april kl 7-17
  • Söndag 24 april kl 7-17
  • Söndag 1 maj kl 7-17
  • Söndag 22 maj kl 7-17
  • Söndag 5 juni kl 7-17

För att komma ner till kajen sker inpassering via grinden norr om Hamnkontoret, på Hamnvägen 2. Du som vill lägga i din båt ansvarar för eget lyft. Observera att det är endast dessa datum och tider för sjösättning som gäller! Begränsningen beror på de pågående grundläggningsarbetena med kajen i hamnen. Om du vill sjösätta några andra tider än de ovanstående ber vi att du söker dig till en annan plats. Norrtälje Segelsällskap har särskilda tider för sin egen sjösättning.

Framtida sjösättningsmöjligheter i hamnen är inte beslutade och kan idag inte lämnas besked om. Redan till hösten kommer arbetsområdet vara för utbrett för att båtupptagning ska kunna ske. Under den fortsatta utbyggnaden av Norrtälje Hamn får båtägare söka sig till annan kaj för sjösättning och upptagning.

Share This: