Jun 26, 2017

Inspireras av alla detaljer i vår nya stadsdel

gronstruktur

Välkommen att ta del av den nya design- och funktionsmanualen som beskriver de systemen och ambitionsnivån för de offentliga rummen i vår framtida stadsdel Norrtälje Hamn.

Här kan du ta del av allt från övergripande planer till detaljerade beskrivningar av trafik- och grönstruktur.

Manualen ska utgöra beslutsunderlag och dokumentation för Norrtälje Hamn och kommunens linjeorganisation, och vara projekteringsunderlag för samverkansentreprenören och ett stöd för områdets olika byggherrar. Den ska också utgöra styrande dokument och säkerställa ambitionsnivå och kvalitet under hela utbyggnadstiden.

Ta del av Design och funktionsmanualen här: http://norrtaljehamn.se/dokument/

Share This:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Du måste ange en giltig e-postadress
Du måste ange din e-postadress
Tack! Du prenumererar nu på Norrtälje Hamns nyhetsbrev
Ta kontakt med oss