Dokument om Norrtälje Hamn

Strategier och styrdokument för Norrtälje Hamn

De viktigaste styrdokumenten för Norrtälje Hamn är Utbyggnadsstrategin och Hållbarhetsprogrammet. De beskriver målen för Norrtälje Hamn, vad det ska bli för stadsdel, vad den ska innehålla och hur den ska fungera och se ut. Utbyggnadsstrategin antogs den 1 juni 2016 och en reviderad version godkändes 22 augusti 2018. Hållbarhetsprogrammet antogs 27 november 2017. Dessa övergripande program vidareutvecklas och kompletteras med ett flertal andra styrdokument. De flesta finns för nedladdning här nedan. Detaljplaner enligt plan- och bygglagen hittar du i stället på norrtalje.se.