Feb 03, 2015

Fem arkitektbyråer tävlar om Norrtälje Hamn

Intresset för att tävla om utformningen av det offentliga rummet i Norrtälje Hamn har varit stort. Fler än 30 arkitektbyråer från fem olika länder har lämnat anbud. Nu står det klart vilka som ska få tolka temat “En levande stadsdel för barn, båtar och bad” i den fortsatta projekttävlingen.

Tävlingen, som arrangeras tillsammans med Sveriges Arkitekter, utlystes i november 2014 och sedan dess har projektgruppen för Norrtälje Hamn bedömt arkitekterna utifrån en rad tävlingskriterier.

 

– Vi har tittat på deras kreativa förmåga, referensobjekt och tidigare erfarenheter av liknande uppdrag. Anbudskvalitén har varit väldigt hög och det har varit en tuff uppgift att välja ut de fem, säger projektledare Roger Gustafsson, Norrtälje kommun.

 

De fem tävlande arkitektbyråerna är:

  • Funkia AB, Sverige
  • SLA A/S, Danmark
  • Sydväst Arkitektur & Landskap AB, Sverige
  • Nivå Landskapsarkitektur AB, Sverige
  • COBE ApS, Danmark

 

Tävlingsuppdraget innefattar det offentliga rummet överlag, men med fokus på tre delar i den nya stadsdelen; området vid piren, Hamntorget och sammankopplingen med den befintliga stadskärnan.

 

– Vi vill skapa en kreativ mötesplats i hamnen för både Norrtäljebor och besökare, säger Ulrika Falk (S), kommunstyrelsens ordförande.

 

Norrtäljeborna är delaktiga

 

Under anbudstiden har allmänheten fått komma med egna idéer kring Norrtälje Hamns utformning. Arkitektbyråerna får sedan hämta inspiration från förslagen i deras tävlingsbidrag.

 

– Av ett hundratal spännande idéer med alltifrån parkour-park till konserthus och Östersjöakvarium, är min personliga favorit ändå en kran med gratis varm choklad under vintern, säger kommunalrådet Ingrid Landin (MP).

 

Startmötet med de tävlande arkitektbyråerna sker den 3 mars och vinnaren presenteras i oktober 2015. Därefter kan det vinnande förslaget genomföras.

Share This: