Jul 09, 2015

Fem arkitektförslag för Norrtälje Hamn

Nu presenterar vi förslagen från de fem arkitektbyråerna som tävlar om att få utforma det offentliga rummet i Norrtälje Hamn.

skissbilder arkitektförslag

Den 30 juni lämnade de fem tävlande arkitektbyråerna in sina förslag till Norrtälje Hamn-projektet. Varje bidrag fokuserar på tre utvalda områden i den nya stadsdelen och innehåller allt från förslag på utformning av bryggor, torg och parker till hur hela området kan disponeras i framtiden.

 

I tävlingsuppdraget pekas tre olika delområden ut som arkitektförslagen fokuserar lite extra på. Det är dels sammanknytningen med stadskärnan, dels det östra området vid piren och Hamntorget, och även den så kallade Strandparken, området norr om piren. Arkitekterna presenterar sina bidrag med skisser, bilder, ritningar och beskrivningar till varje fokusområde, men även ett sammanhang för hela det offentliga rummet i hamnen.

 

– Norrtälje Hamn är ett mycket spännande projekt, det syns verkligen i de genomarbetade förslag vi fått in av de svenska och internationella arkitektföretagen. Nu ska det bli intressant att följa juryns arbete med utvärderingensäger tävlingssekreterare Michael Höög från Tema arkitekter.

 

Under sensommaren och början av hösten kommer en tävlingsjury att detaljerat studera förslagen – för att den 7 oktober utse en vinnare i arkitekttävlingen. Juryn består av arkitekter och representanter från Norrtälje kommun med kunskap inom områden som exempelvis detaljplanering, stadsplanering samt kultur- och fritidsfrågor.

 

Juryn bedömer förslagen utifrån bland annat hur väl arkitekterna har implementerat värdeorden barn, båtar och bad, hur de utnyttjar det offentliga rummet på bästa sätt och hur förslagen har inverkan på stadsbilden och knyter an till den befintliga staden och Norrtäljeidentiteten.

 

Titta på förslagen här!

Share This: