Feb 19, 2016

Fyra arkitekter gör varsitt förslag till Norrtälje Hamns nya bro

Den 19 februari startade uppdraget med att utforma Norrtälje Hamns nya gång- och cykelbro mellan norra kajen och Societetsparken. Fyra arkitekter har kvalificerats till ett uppdrag att ta fram varsitt genomarbetat förslag för den nya bron, och under sommaren kommer förslagen att bedömas.

 

IMG_5656

Gång- och cykelbron kommer att bli viktig för Norrtälje Hamn. Den ska inte bara förbinda samman hamnen och Societetsparken, utan kommer också att bli en central samlings- och utsiktspunkt, samt stärka Norrtäljes position som en stad vid vattnet.

 

De fyra arkitektbyråerna som blivit utvalda och fått i uppdrag att ta fram varsitt förslag för bron är:

  • Dissing + Weitling architecture
  • Ramböll Sverige AB
  • Rundquist arkitekter AB
  • WSP Sverige AB

 

Broförslagen ska bland annat innehålla ritningar på bron och visa hur den fungerar och passar in i miljön. Vissa förutsättningar är redan givna – till exempel läget, en viss segelfri höjd och inte minst att bron ska vara öppningsbar. Andra viktiga delar för bron är utseende och utsmyckning, som till exempel belysning.

 

Den 19 maj ska arkitekterna senast lämna in sina förslag, och därefter kommer vi att bedöma dessa utifrån kravkriterierna. Här ingår både praktisk och ekonomisk genomförbarhet samt gestaltning, men även hur bron knyter an till resten av staden. Det finns inget krav att utse en särskild vinnare, men syftet med uppdraget är att få fram ett flertal intressanta förslag som motsvarar målsättningen med en bro i Norrtälje Hamn. Projektet äger därefter rättigheterna att gå vidare med det underlag som lever upp till förväntningarna.

 

Om något av förslagen är attraktivt och har hög genomförbarhet kan det komma att bli underlaget till framtidens gång- och cykelbro i vår nya stadsdel.

 

Här kan du läsa hela uppdragsbeskrivningen för bron.

Share This: