Oct 09, 2018

Gång- och cykelstråket i Norrtälje Hamn stängs av

Från och med den 15 oktober stängs gång- och cykelstråket längs hamnkajen i Norrtälje hamn av.
 

Under sommarhalvåret har stråket längs kajen från Sjötullstorget till Port Arthurgatan varit öppet för gående och cyklister. Nu stängs delar av hamnkajen av med anledning av planerade arbeten under vinterhalvåret. Exempelvis ska pålning i vatten för bland annat dagvattenanläggning utföras. Mer information om hösten och vårens planerade arbeten i Norrtälje Hamn kommer framöver.
 
Stråket kommer vara avstängt under tiden arbetet pågår och ett slutdatum är inte bestämt. I dagsläget kan det inte garanteras att det är möjligt att hålla stråket öppet under sommaren 2019.
 
Den första färdiga delen av hamnen mot Sjötullstorget berörs inte av avstängningen utan är öppen för allmänheten att vistas i.
 

Share This: