Sep 24, 2018

Här är Sjötullstorget

1400 kvadratmeter sten senare – Nu är äntligen Sjötullstorget klart. Närmare 1000 personer var på plats på invigningen och firade Sjötullstorget och den första färdiga delen av hamnen.
 

 

Intresset var stort när byggnadsställningarna plockades bort och Sjötullstorget och en del av hamnen nu öppnades för invånarna. Brännäsblåset och Norrtälje musikkår uppträdde på torget och det var även cirkusuppvisning av tjejerna i Cirkus Mani. Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) klippte bandet och fika serverades nere på trädäcket. Invigningen avslutades med godisregn från en av balkongerna i Hamnhus1 till barnens förtjusning.
 

Sjötullstorget
Sjötullstorget är det nya torget som binder samman den nya stadsdelen med den befintliga stadskärnan. Det innebär att Roslagsgatan upphör som trafikled och blir gångfartsområde.

Konstverket Solsnäckan av konstnärsduon Bigert och Bergström kommer på plats på Sjötullstorget våren 2019.


Kajen
Kajrummet består av en större övre kajyta – Hamnpromenaden. En stor yta för rörelse, vistelse och aktiviteter. Hamnpromenaden binder samman Norrtälje hamns tre större publika torgytor – Sjötullstorget, Bryggtorget och Hamnplan. Kajen möter den nedre bryggan i en stiliserad Klippa som tar hand om nivåskillnaderna mellan kaj och brygga. Klippan blir ett landskap och en stor möbel som det odlas vegetation i och dessutom hanterar och renar klipporna dagvattnet.

 

Vegetationen
Inspirationen till vegetationen i hamnen kommer från skärgårdens varierade miljöer och delas upp i tre olika typer, innerskärgården, mellanskärgården och ytterskärgården.

I det första området som nu är färdigställs är inspirationen främst hämtad från innerskärgården med inslag från mellanskärgård. I klipporna har bland annat träd, buskar, klängväxter och gräsruggar planterats.
 

Belysning
Belysningen i Norrtälje Hamn utförs med olika typer av strålkastare monterande på vackra trästolpar. Strålkastarna belyser utvalda delar av de öppna ytorna och ser till att kajpromenaden och hamnen möts på ett bra sätt.

 

Fakta om Sjötullstorget: 

Markmaterial: Totalt 1400 kvm sten. Hällar av natursten. Smågatsten vid fasader och mot Klippan.
 

Murar och konst

 •  Murar i natursten med påhängd bänk i furu
 • Framtida konstnärlig utsmyckning i form av Solsnäckan

Vegetation

 • Häckplanteringar
 • Träd vid cykelplanering
 • Planteringsyta ”Plektrum” vid Åtellet.

 

 • Träd och buskar: 33 stycken
 • Buskar och klängväxter: 327 stycken
 • Perenner: 1905 stycken
 • Gräsruggar: 266 stycken
 • Lökar: 1594 stycken

Utrustning

 • Cykelställ med tak
 • Kajbänk
 • Pollare längs Roslagsgatan
 • Papperskorgar
 • 11 stycken trämaster till belysning

Fotograf: Hans Logren

Share This: