Oct 13, 2016

Havslänken – så ska den nya bron i Norrtälje Hamn heta

Nu är namntävlingen avgjord gällande den nya bron i Norrtälje Hamn. Bron ska knyta samman Societetsparken och Norrtälje Hamn och underlätta för både gående och cyklister. Den öppningsbara bron gör också den inre delen av hamnen tillgänglig för båttrafik.

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott på Norrtälje kommun har idag fattat beslut om det vinnande namnförslaget.

Beslutet blev Havslänken.

Motiveringen lyder:

Bron bildar en skiljelinje mellan Norrtäljeån och Norrtäljeviken och binder samtidigt ihop Societetsparken med den nya stadsdelen Norrtälje Hamn.

Vinnaren kommer att meddelas personligen.

 

För mer information:

Martin Karlsson
Mät- och kartchef, Bygg- och miljökontoret
Tel direkt: 0176-716 25
martin.karlsson@norrtalje.se

Share This: