Aug 26, 2015

Höstens byggtider i hamnen

Under hösten fortsätter det arbete i hamnen som bland annat berör rivning av silos och renovering av kajen.

 

Arbetena kommer främst att pågå mellan klockan 7 och 16 på vardagar, med undantag av vissa rivnings- och pålningsarbeten som kommer att pågå fram till klockan 19. Undantaget är helgen den 24-25 oktober samt helgen den 7-8 november då endast rivningsarbeten med kula kommer att utföras mellan klockan 9 och 16.

 

Här kan du se den övergripande sammanställningen för arbetena. Observera att sammanställningen är preliminär och kan komma att uppdateras.

Share This: