Apr 18, 2018

Inbjudan till samråd ”Galären-området”

Nu pågår dubbla samråd om Galären-området” i Östra Norrtälje Hamn.

 

Samråd 1 gäller planprogram för ”Galären” fastigheten Tälje 3:256 mfl. Programmet hanterar idéer för den framtida markanvändning i hela området. Samrådshandlingar hittar du här.

 

Samråd 2 gäller mer detaljerat flera olika vattenarbeten i vattenområdet från Piren till Port Arthurudden, fastigheterna Tälje 5:1 och Tälje 3:256. Samrådet om dessa sker inför kommande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. Samrådshandlingar hittar du nedan:

Bilaga1-Sandlista
Bilaga2-Samradsunderlag
Vattenverksamheter- NorrtaljeHamn- Samradsbrev

 

Samrådssynpunkter
Eventuella synpunkter gällande något av samråden lämnas senast fredagen den 18 maj 2018 via e-post till carolina.sahlen@norrtalje.se eller skriftligen till:
Norrtälje hamn, Norrtälje kommun
Box 800, 761 28 Norrtälje

 

Samrådsmöte
Inom samrådsprocesserna anordnas ett gemensamt samrådsmöte, öppet för alla intresserade.

 

Plats: Norrtälje Hamn, Hamnkontoret.
Då området idag är avstängt sker samling vid grind 7 som man når via Port Arthurgatan. Innanför grinden finns parkeringsmöjlighet ca 200 meter från möteslokalen. Personer som av hälsoskäl eller dylikt behöver komma närmare byggnaden med bil ombeds kontakta Carolina Sahlén (Telefon 0176-71256)

 

Dag: Onsdagen den 2 maj 2018

 

Tid: Mötet startar kl 18:00 (insläpp vid grind sker från kl 17:40. Det är viktigt att komma i tid då vi annars inte kan ordna insläpp)

 

Område som omfattas av planprogrammet för Galären

 

Vattenverksamheter för vilka det ska sökas tillstånd

Share This: