Mar 05, 2015

Inledningen av kajrenoveringen är försenad

En av de första huvudaktiviteterna i arbetet med kajrenoveringen i hamnen är att slå i stålspont för att stödja upp kajens front. På grund av olika uppfattningar kring beräkningsprinciper för laster och geoteknik har själva byggstarten för den första stålsponten försenats och har blivit förskjuten med cirka två månader. Arbetet beräknas att sätta igång i mitten av april. Andra arbeten kommer dock kunna ske tidigare som planerat.

 

– Det är såklart oplanerat och oönskat, men inte ovanligt, att något sådant här inträffar i början av projekt av den här sorten. Kvaliteten på arbetet kommer alltid i första hand, säger Roger Gustafsson, projektledare för Norrtälje Hamn.
Området som i första hand berörs är den östra bortersta delen av kajen där det framtida hamntorget kommer att vara. Inga sluttider kommer att påverkas.

Share This: