Oct 28, 2014

JM bygger kajen i Norrtälje Hamn

För ett par veckor sedan inleddes renoveringen av kajen i Norrtälje Hamn. Det är JM Entreprenad som har tilldelats arbetet med att bygga den nya kajen, och beslutet vann nyligen även laga kraft. I fredags den 24 oktober tog arbetet fart med ett startmöte tillsammans med totalentreprenören JM.

 

JM som är totalentreprenör kommer att påbörja mindre rivningsarbeten av gatsten med mera, de närmaste veckorna. Först om några veckor kommer de starta med de större arbetena som exempelvis slagning av spont för att ge markstabilitet.

 

Den fortsatta och mer exakta tidplanen för JM:s arbete beslutas vid nästa byggmöte den 13 november.

Share This: