Jun 26, 2015

JM klara för kvarter 2

Bostadsbyggaren JM Bostad har ägt en fastighet i Norrtäljes hamnområde under en längre tid. Nu har Norrtälje kommun och JM tecknat ett ramavtal kring bebyggelse av ett av de första kvarteren som kommer att uppföras i det framtida Norrtälje Hamn. Kvarteret innefattar omkring 120 lägenheter och planarbetet har nyligen påbörjats.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände ramavtalet den 17 juni och det kommer att tas upp för slutligt beslut i kommunstyrelsen i september.
– Det är oerhört viktigt att vi kan bygga ut staden som vi planerat, så vi även kan skapa ett vackert område så tidigt som möjligt. JM är en erfaren och duktig bostadsbyggare som länge satsat på Norrtälje, och det är därför roligt att de fortsätter sin satsning i Norrtälje Hamn, säger Roger Gustafsson, projektledare för Norrtälje Hamn.

 

Share This: