Nov 24, 2016

Konst, kultur och fritidsaktiviteter i Norrtälje Hamn

Den 22 november samlades flertalet politiker, förvaltningschefer och delar ur projektgruppen för Norrtälje Hamn med fokus på kultur, konst och fritids-aktiviteter i Norrtälje Hamn. Tillsammans med arkitekten Lina Dahlström från Sydväst arkitektur och landskap AB hölls en workshop.

 

Hamnen workshop
Det var god uppslutning och 25 personer inspirerades av att lyssna till Gunnar Ericson, före detta stadsträdgårdsmästare i Malmö stad, som presenterade den omfattande resan som Malmö stad har gjort inom detta område och vilka framgångsfaktorer vi bör tänka på framöver.
– Denna workshop kan ses som startskottet för att utveckla strategier för kultur, konst och fritid i Norrtälje Hamn, men också i Norrtälje stad som helhet. Tanken är att titta på hur det här projektet kan bidra till och förstärka både befintliga funktioner och skapa nya värden, säger Roger Gustafsson, projektledare för Norrtälje Hamn.
– Norrtäljes identitet är också en central fråga i diskussionen. Det är viktigt att se möjligheterna i ett sådant här stort utvecklingsprojekt och att inte se det som ett hot mot det som redan finns. Vi ska bygga vidare på den bild av Norrtälje som gör varumärket Norrtälje ännu starkare. I detta sammanhang är kultur och fritid fantastiska ingredienser, avslutar Roger Gustafsson.

Share This: