Sep 10, 2017

Konstprojekt för Sjötullstorget har startat

konst

 

Konst och kultur är en viktigt för en levande stad. Nu startar vi det första konstprojektet i Norrtälje Hamn. Det gäller ett konstverk vid Sjötullstorget i den västligaste delen av den nya stadsdelen, i själva knutpunkten mot dagens centrala Norrtälje. Konstprojektet drivs av Kultur- och Fritidskontoret tillsammans med projekt Norrtälje Hamn och kommer att omfatta tävlingsmoment. Vi ser fram emot en spännande process och resultat.

Share This: