Nov 06, 2017

Kvarter 17-19 – norra Europas största gruppering av massivträhus

alen.v2

Vid norra delen av Norrtälje hamn har nu 400 byggrätter vunnit laga kraft och här kommer Slättö förvaltning utveckla norra Europas största trähusprojekt.

 

Det är nu klart att kvarter 17-19, Alen-kvarteren, med hundratals byggrätter kommer att byggas. Kvarteret kommer utgöra norra Europas största trähusprojekt och inspirationen kommer från Norrtälje stadskärna och den historiska träbebyggelsen. Flertalet hus kommer därför att byggas i olika ytbehandlingar och texturer. Känslan ska vara att kvarteren alltid funnits där och formats med tidens gång.

 

Om kvarter 17-19
Kvarteren kommer att utformas med fokus på gestaltning, social hållbarhet och miljö. Detta förverkligas bland annat genom växthus på taken och grönskande parker. De olika bostadsgårdarna kommer att knytas samman på ett sätt som gör det lätt till aktivitet och rörelse mellan gårdarna, vilket ska bidra till gemenskap och glädje i kvarteret.

 

170524-L-01-MASTERPLAN_ILLUSTRATIONSPLAN_17-19_mindre

Här hittar du mer information om de olika kvarteren. 

Share This: