Jul 10, 2016

Logiwaste levererar sopsuganläggning till Norrtälje Hamn

Efter offentlig upphandling kontrakteras Logiwaste AB som leverantör av en stationär sopsuganläggning för Norrtälje Hamn.

 

Sopsugen är en viktig del av hamnens infrastruktur. Istället för flerbostadshus med soprum med avfallskärl  för hushållsavfallet kommer varje kvarter ha inkast för de boendes soppåsar.

 

Via ett rörsystem under jord sugs avfallet från de anslutna inkasten till en container belägen i en terminal. Inkasten töms minst en gång per dag vilket innebär att risk för nedskräpning och lukt från fulla kärl och sopbilar minskar.

 

Transporterna i området av hushållsavfallet minskas kraftigt vilket är en stor nytta med sopsugen. Arbetsmiljön för hämtningsarbetet förbättras också väsentligt.

 

Projektering påbörjas omgående.

 

anläggning

Restavfall från verksamheter, källsorterat matavfall  och restavfall (”soppåsen”) från bostäder kommer att hanteras i sopsugen. Eventuellt tillkommer fler fraktioner.

 

 

inkast

 

Illustration och foto: Logiwaste

 

 

Share This: