Jul 04, 2018

Marint tema när hamnens gator och kvarter får namn

Namnen på gator och kvarter i Norrtälje Hamn har både marin koppling och historiskt tema. Allt från ryssar till sågverk och silor har inspirerat till namngivning med förankring.

 

I dagsläget har 21 kvarter, ett par torg, gator och en bro namngivits i Norrtälje Hamn. Namn som härstammar från hamnområdets historia och de verksamheter som funnits på platsen sedan tidigt 1900-tal. Det stora sågverk som låg i hamnen och som då var en av Norrtäljes största arbetsplatser har exempelvis fått ge namn till kvarter Ångkvarnen, där bostadshuset Hamnhus 1 ligger samt till kvarteren Brädgården och Ångsågen. Silorna som tidigare tornade upp sig i hamnen lever kvar genom namnen på kvarteren Silon och Spannmålet.

 

Kvartersnamnen har fått namn utifrån Norrtäljes historia medan gatunamnen klingar marint; Rederigatan, Sjöfartsgatan och Skutgatan. De kvarter som byggs närmast Vegagatan kommer huvudsakligen bestå av trähus så det gamla kvartersnamnet Alen får stå som inspiration vid namngivningen av de två nya kvarter som där växer fram och som får namnen Rödalen och Gråalen.

 

Detta är en sammanfattning av artikeln, som kan läsas i sin helhet HÄR

Share This: