Oct 20, 2017

Markanvisningstävling för kvarteret Smeden – kvarteret 15 i Norrtälje Hamn

markanvisningstavling

Norrtälje kommun bjuder in till markanvisningstävling för uppförande av bostäder med fri upplåtelseform inom en del av Norrtälje Hamn i Norrtälje stad, kvarteret Smeden, nr 15. Genom tävlingen vill kommunen hitta en exploatör som lever upp till Norrtälje Hamns profil.

Se inbjudan samt tillhörande dokument här.

Share This:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Du måste ange en giltig e-postadress
Du måste ange din e-postadress
Tack! Du prenumererar nu på Norrtälje Hamns nyhetsbrev
Ta kontakt med oss