Oct 20, 2017

Markanvisningstävling för kvarteret Smeden – kvarteret 15 i Norrtälje Hamn

markanvisningstavling

Norrtälje kommun bjuder in till markanvisningstävling för uppförande av bostäder med fri upplåtelseform inom en del av Norrtälje Hamn i Norrtälje stad, kvarteret Smeden, nr 15. Genom tävlingen vill kommunen hitta en exploatör som lever upp till Norrtälje Hamns profil.

Se inbjudan samt tillhörande dokument här.

Share This: