Sep 16, 2015

Tre nya kvarter till salu!

Nu har du som exploatör chansen att vara med i vår markanvisningstävling för tre nya kvarter i Norrtälje Hamn. De aktuella kvarteren är nummer 8, 15 och 16. Tävlingen gäller totalt cirka 34.000 BTA med äganderätt till marken och med uppförande av bostäder med fri upplåtelseform.

 

till salu

 

Bedömningen av de inlämnade anbuden sker i två steg.  I första steget väljs fyra exploatörer ut baserat på ersättningsnivå, och i steg 2 bedöms hur väl projektförslagen lever upp till Norrtälje Hamns profil och gestaltning samt ambitioner om innovation och hållbarhet, med mera.

 

Är du intresserad av att vara med? Exploatörer kan lämna anbud fram till den 9 december 2015. Själva markanvisningen planeras ske i juni 2016, och planarbete kan påbörjas under 2016.

 

Läs mer om förutsättningarna för markanvisningstävlingen här!

 

 

Share This: