Apr 19, 2016

NCC får uppdraget kring strategisk samverkan i Norrtälje Hamn

Nu har Norrtälje Hamn-projektet tecknat ett avtal med bygg- och fastighetsutvecklingsföretaget NCC som kommer att arbeta med strategisk samverkan för den fortsatta utbyggnaden av Norrtälje Hamn.

 

–  Vårt mål är att skapa en ny attraktiv stadsdel och för att skapa en attraktiv stadsdel krävs långsiktiga relationer. Strategisk samverkan ger oss bra förutsättningar att växa ansvarsfullt och med dialog och flexibilitet, säger Roger Gustafsson, projektledare för Norrtälje Hamn i Norrtälje kommun.

 

Tillsammans kommer Norrtälje Hamn-projektet och NCC bestämma hur arbetena ska genomföras och sätta kostnader. Denna form av strategisk samverkan kommer bidra till att hitta kostnadseffektiva tekniska lösningar, öka flexibiliteten och få en bra samordning med de som ska bygga husen i Norrtälje Hamns olika kvarter.

 

– Vi är glada för förtroendet från Norrtälje kommun. NCC har en lång och bred erfarenhet av infrastrukturprojekt av det här slaget och när vi får möjlighet att samarbeta långsiktigt tillsammans med kommunen kan vi erbjuda ett helhetsåtagande som blir både mer effektivt och ger högre kvalitet i genomförandet, säger Svante Hagman, affärsområdeschef för NCC Infrastructure.

 

I exploateringen som NCC kommer att vara ansvarig för ingår bland annat vatten- och avloppsnät, gator, parker, dagvattendammar, belysning och bryggor inom de två första utbyggnadsområdena i hamnen, även känt som genomförandeetapper. Arbetena uppgår till en bedömd kostnad av cirka 450 miljoner kronor, och entreprenadavtalet kommer att pågå till år 2021.

Share This: