Sep 17, 2014

Pressmeddelande: Norrtälje Hamn blir en grön stadsdel

nrtjlhamn

 

Norrtälje Hamn kommer att hållbarhetscertifieras enligt Sweden Green Building Councils svenska certifieringssystem för stadsdelar. Genom att certifiera hamnen tar Norrtälje kommun ett jättekliv mot att skapa ett tydligt arbetssätt för hållbar utveckling av Norrtäljes nya stadsdel.

 

 

Hållbarhet är inte bara en miljökvalitet av den äldre betydelsen utan certifieringen innebär exempelvis att man kommer försöker skapa ett stadsrum med blandade upplåtelseformer, att området ska vara en levande mötesplats med service efter lokala behov och att det ska finnas närhet till grönområden, med mera – det vill säga sådant som normalt anses vara en god stadskvalitet.

 

– Vi har beslutat om certifiering bland annat för att skapa ett tydligt arbetssätt men också för att vi tycker hållbarhet i alla dess olika betydelser är viktigt för Norrtälje Hamn, säger Roger Gustafsson, projektledare för Norrtälje Hamn.

 

Certifieringen innebär att projektet kommer att följa den arbetsmodell som det svenska certifieringssystemet ska innehålla och där olika aspekter ska beaktas, till exempel miljö, ekonomi och sociala faktorer. Det innebär också att en oberoende part granskar de konkreta åtgärder som projektet i framtid kommer välja för att skapa en attraktiv stadsdel där hållbarhet står i fokus.

 

-Vi hoppas också att bostadsexploatörerna framåt kommer att inspireras av beslutet och vilja använda hållbara och innovativa metoder för hamnområdet, säger Roger Gustafsson.

 

Sveriges största organisation för hållbarhet i byggsektorn, Sweden Green Building Council (SGBC), gläds åt Norrtälje kommuns beslut:

 

– Vi vill utveckla ett bra verktyg för kommuner, byggherrar och fastighetsägare som vill jobba med hållbarhet på ett proffsigt sätt. Genom det här beslutet har Norrtälje Hamn goda förutsättningar att bli en av Sveriges mest spännande nya stadsdelar, säger Bengt Wånggren, VD på SGBC.

 

För frågor kring Norrtälje Hamn-projektet, kontakta Dan Löfgren, näringslivschef på Norrtälje kommun, dan.lofgren@norrtalje.se.

 

För frågor kring det svenska certifieringssystemet, kontakta Ann-Kristin Belkert, Chef Hållbar stadsutveckling på Sweden Green Building Council, ann-kristin.belkert@sgbc.se.

 

 

Share This: