Sep 03, 2015

Norrtälje Hamn får ett modernt och miljövänligt sopsystem

I framtiden kommer insamling av avfall från bostäder, verksamheter och offentliga papperskorgar i Norrtälje Hamn att ske via ett sopsugssystem.

 

Sopsugssystemet innebär att man lägger avfallet i inkastluckor som placerats på strategiska platser, både inomhus och utomhus för de boende. Även papperskorgar längs kajstråket ska anslutas till sopsugssystemet så allmänheten kan dra nytta av det praktiska systemet.

 

Med hjälp av undertryck sugs sedan avfallet genom ett rörsystem till en sopsugsterminal. I terminalen, som kan placeras i utkanten av området, finns containrar för uppsamling av avfallet. Med detta insamlingssystem reduceras bland annat transporter kraftigt jämfört med traditionell sophantering med soprum.

 

Här kan du se exempelbilder på ett sopsugssystem.

 

Införandet av sopsugssystemet kommer att kosta 43 miljoner och ska finansieras via anslutningsavgifter från byggherrarna och en årsavgift från användarna. Anläggningen kommer byggas ut i takt med den fortsatta utbyggnaden av Norrtälje Hamn. Investeringarna kommer därmed att spridas ut över upp till 15 år.

 

– Det känns helt rätt att vi investerar i en modern, miljövänlig och trafiksäker insamlingsmetod för avfall i vår nya stadsdel Norrtälje Hamn. Förutom att systemet innebär fördelar för användarna förbättras även arbetsmiljön vid hämtning av soporna, säger kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S).

Share This: