Sep 04, 2017

Norrtälje Hamn nominerat till prestigefyllt miljöpris

betong

 

Nu står det klart att Tidskriften Betong nominerat Norrtälje kommuns samverkansprojekt med NCC i Norrtälje Hamn till Årets Miljöpris. Nominering gäller ett initiativ för att minska klimatpåverkan från betong.

– Arbetet i samverkan ger oss möjligheter att kontinuerligt utveckla och förbättra samt testa idéer. Det har lett till och fortsätter att leda till att vi bland annat minskat påverkan på klimat och miljö. Vi har sett att detta arbetssätt och vår kontinuerliga dialog om hållbarhet leder till goda resultat och att vi når bättre resultat än vad man normalt sett gör. Samverkansformen gör att förändringar och goda idéer alltid ses som en möjlighet och inte ett problem, säger Pernilla Logren, biträdande projektledare i Norrtälje Hamn.

I samband med grundförstärkning av gator och vatten- och avloppsstråk har en miljöbetong valts. Betongindustri har levererat en betong med inblandning av flygaska till projektet. Flygaskan används som bindemedel istället för cement vilket minskar betongens klimatpåverkan eftersom cementproduktion skapar stora utsläpp av koldioxid.
Genom att använda miljöbetong har koldioxidutsläppen från betong kunnat reduceras med cirka 20 procent. Flygaska är en mineralprodukt som uppstår vid tillverkning av el och värme i kraftverk och är kemiskt sett glas som i huvudsak består av kisel- och aluminiumoxider.

Den 23 november är det dags att kora vinnarna. Detta sker på Betonggalan som äger rum på Waterfront i Stockholm.

Share This: