Jan 22, 2015

Norrtälje Hamns nya bro

bron

Den nya bron är en nyckel i vår kommande stadsdel och är beräknad att stå klar under 2018. Bron kommer gå över hamnbassängen och binda samman Norrtälje Hamn med Societetsparken.

 

I arkitekttävlingen ingår bron som en del av utformningen av det offentliga rummet i Norrtälje Hamn, likväl som kajstråk, torg och parker.

 

I underlaget till arkitekttävlingen är några grundkrav för bron fastställda. Exempelvis måste den vara 4,5 meter bred och ha en öppningsbar del närmast kajen. Det ska även gå att segla under bron, med en fri höjd på 3,2 meter vid normalt vattenstånd.

Share This: