Feb 02, 2018

Nu börjar arbetet med Sjötullstorget!

Under året kommer Sjötullstorget att smyckas med murpartier, sittplatser och planteringar. Arbetet inleds onsdag den 7 februari.

 

Första steget blir att bygga låga murpartier och lyfta granithällar på plats framför Åtellet. Samtidigt påbörjas anläggningen av en ny busshållplats på Roslagsgatans västra sida. Plantering av växter, utplacering av bänkar och färdigställande av resterande torgytor kommer att ske under året.

Share This: