Nov 06, 2017

Nu börjar planeringen av hamnens utbud!

Nu har samarbetet med Norrtälje Handelsstad inletts. Det är nu planeringsarbetet startas för att utreda vilka typer av butiker, restauranger, caféer, gallerier och andra verksamheter som passar bra i hamnområdet. I samverkansgruppen ingår representanter för handlare, byggherrar och kommunen.

 

Vår stad växer kraftigt och vi behöver ett ökat utbud av service och affärer. Inte minst i Norrtälje Hamn, där upp mot 5 000 personer kommer att flytta in. Dessutom kommer hamnområdet att bli ett attraktivt område för alla att röra sig i – både Norrtäljebor och turister. Vi växlade några ord om planerna för hamnområdet med Tomas Johansson, centrumutvecklare för Norrtälje Handelsstad.


Hej Tomas! Hur har det nya samarbetet inletts?
– Så här i inledningen jobbar vi mycket ihop med byggherrarna. Det gäller att få ihop pusslet, så att vi tänker lika. Byggherrarna har ofta bra idéer om vilka verksamheter som ska finnas i lokalerna, men det måste utgå från det totala behovet. Vi måste ta ett gemensamt grepp om stadsdelen och komplettera det befintliga i hela stadskärnan.

 

Hur kommer ni att arbeta framöver?
– Vi ska utveckla Sveriges mest attraktiva hamnområde. För att det ska gå vägen behöver vi ha en aktiv dialog och jobba metodiskt steg för steg. Utvecklingen av Norrtälje Hamn är ett långsiktigt projekt och det är viktigt med en bra dialog. Inte bara mellan oss i samverkansgruppen. Minst lika viktigt är medborgarna – vi ska ge oss ut och prata med folk och lyssna på deras förväntningar och önskemål vad gäller service och affärer. Vi kommer också att anordna workshops med olika grupper.

 

Finns några uttalade önskemål redan nu?
– Det är lite tidigt att uttala sig om i det här skedet. Men en viktig faktor är Norrtäljes närhet till vattnet, havet och skärgården. Vi har traditionellt varit lite dåliga på att positionera oss som en skärgårdsstad, så verksamheter som kopplar till vårt läge känns som bra idé. Om det sen resulterar i fiskrestaurang, fiskaffär, båttillbehörsaffär eller något annat återstår att se, avslutar Tomas.
Det märks att det finns en väldig entusiasm och övertygelse i samverkansgruppen och det kommer att bli spännande att följa det fortsatta arbetet.

 

Share This: