Oct 16, 2014

Nu får Norrtälje Hamn sin kaj!

hamnenkarta

Nästa vecka startar byggnationen av en helt ny kaj i Norrtälje Hamn, vilket innebär att delar av området kommer att stängas av för trafik och allmänhet. Såhär påverkas området!

 

Trafik och parkering
Från och med den 20 oktober kommer arbetsområdet i hamnen att stängas av. Under tiden kommer trafiken att ledas om och ytor kommer vartefter att öppnas upp för allmänheten. Du får parkera på markerade p-platser och längs med gator som inte är avstängda, enligt karta.

 

S/S Norrtelje
Den 18 oktober klockan 07:00 kommer båten att bogseras bort till varv för underhållsarbeten. S/S Norrtelje kommer åter till hamnen under vecka 48 och placeras då längre österut längs kajen. Båten kommer att flyttas tillbaka till sin ursprungliga plats sommaren 2015.

 

Byggnadsarbeten
Lantmännen kommer att riva stålställning för utlastning av säd under vecka 43-45. Övriga kajarbeten (rivning och nybyggnation) kommer att pågå fram till juni 2017.

 

Båtupptagning
Båtupptagning kan ske till och med den 15 november 2014. Infart för båtupptagning sker via grind vid hamnkontoret enligt karta. Information om iläggning av båtar våren 2015 kommer under vintern.

 

Blodbussen
Blodbussen kommer att flytta från hamnen till taxizonen mellan Norrtälje bussterminal och Norrtälje stadsbibliotek från och med nästa besök den 26 november.

 

Kajarbetena kommer att pågå mellan november 2014 till juni 2017. Mer information kommer löpande. Kontakta oss på 0176 710 00 om du har några frågor!

 

 

hamnenkarta2

Share This: