Dec 11, 2017

Nu har kommunen antagit hållbarhetsprogram för Norrtälje Hamn

NH-hallabrhetsprog.visualisering-hamnen

Norrtälje Hamn ska bli en levande stadsdel för barn, båtar och bad där hållbarhet står i fokus och genomsyrar alla processer. Som ett led i arbetet har ett hållbarhetsprogram tagits fram och har nu antagits av kommunen.

 

Den 27 november antogs hållbarhetsprogrammet av kommunstyrelsen. Programmet omfattar projektmål och åtgärder inom 17 olika målområden bland annat transporter, kultur, skolmiljöer, platser, grönytor, vatten och energi. Målområdena utgår från Citylab Action, ett system för hållbar stadsplanering framtaget av Sweden green Building council tillsammans med bla kommuner och byggbranschen. Carolina Sahlén, Projektledare Miljö- och hållbarhet för Norrtälje Hamn, berättar mer.

 

–  Vi har jobbat aktivt med hållbarhet i alla planeringsprocesser under lång tid. I programmet samlar vi både sådant vi redan har påbörjat och helt nya mål och åtgärder som behövs för att vi ska kunna nå ännu längre.

 

–  Programmet är jätteviktigt för att alla aktörer ska få en samlad bild av vad som ska uppnås. Att kommunstyrelsen nu har antagit programmet ger oss som jobbar med projektet ett starkt stöd i genomförandet. Samtidigt så måste hållbarhetsarbetet vara levande och fortsätta utvecklas. Jag är övertygad om att vi, i samverkan med andra aktörer, kommer att komma fram till ytterligare bra åtgärder under den fortsatta utvecklingen av Norrtälje Hamn.

 

Vill du läsa hållbarhetsprogrammet hittar du det här. Inom kort kommer vi också att publicera en kortversion där vi presenterar målen på ett kort och lättillgängligt sätt.

Share This: