Oct 17, 2018

Nu inleds bygget av Sopsugsterminalen

I en hållbar och miljövänlig stadsdel är det viktigt att minska på transportera och se till att soporna tas tillhanda på bästa sätt. Sopsugen är därför en självklar del i Norrtälje Hamn och nu påbörjas bygget av Sopsugsterminalen vid Roslagens sjukhus. 
 

 
Terminalen ska ta emot avfallspåsarna som via underjordisk rörledning kommer från Norrtälje Hamn. Byggnaden kommer placeras på baksidan av Roslagens sjukhus, strax söder om den asfaltsyta som tillhör sjukhusets godsmottagning. I oktober påbörjas bygget av terminalbyggnaden med schaktarbeten, följt av gjutning av bottenplatta, resning av väggar och takläggning. Stommen beräknas vara klar i mars 2019. Hela anläggningen planeras vara i drift i slutet av 2019.
 
Sopsugsledning
Soporna kommer via underjordisk rörledning som går från Norrtälje Hamn till terminalbyggnaden. Sopsugningsledningen ska grävas ned från korsningen Pilgatan/Krukmakaregatan längs med Krukmakaregatan till terminalbyggnaden. Det här arbetet beräknas ta tre till fyra veckor, men utförs i etapper för att minska störningar för boende. Startdatum för det här arbetet är ej planerat än, vi återkommer med det längre fram.
 
Mer detaljer om Termnialbyggnadens utseende och funktion finns att läsa här.
 
Om Sopsugen
Sopsugen kan förenklat beskrivas som en stor dammsugare som suger avfallspåsar med hjälp av undertryck. Sopsugen minskar sopbilstrafiken i staden och området och bidrar till en bättre miljö i Norrtälje.
I varje kvarter i Norrtälje Hamn kommer det att finnas inkast för avfall och alla inkast är anslutna till en rörledning med stor diameter (400 mm). Rörledningen slutar i terminalbyggnaden med slutna avfallscontainrar och ljuddämpade fläktar, filter och styrutrustning. Avfallscontainrar från terminalen hämtas med lastväxlarfordon. Inledningsvis kommer hushållens matavfall och brännbara restavfall samt hushållsavfall/brännbart restavfall från verksamheter att samlas in i separata inkast till sopsugen. Sopsugen kan anpassas till insamling av fler typer av avfall framöver.

 

Fördelar med sopsug

  • Effektiv, säker och hygienisk insamling
  • Minskade transporter i högexploaterat område
  • Förbättrad arbetsmiljö för sophämtare
  • Sopsugens styrsystem gör det möjligt att analysera och återkoppla information och statistik

 

Share This: