Dec 17, 2015

Nu lägger vi grunden för Hamntorget

Arbetet med den nya kajen fortsätter! Vi har just påbörjat etapp 3 vid hörnet av kajen och ut mot den gamla piren.

 

kajarbete3

 

Arbetet med kajen närmast stadskärnan är klar, och under vintern kommer vi att fortsätta med kajkanten som ingår i etapp 2. Nu i december har vi även påbörjat den tredje etappen som fokuserar på hörnet av kajen och sträckan fram till den gamla piren – det som i framtiden kommer att bli Hamntorget. De inledande arbetsmomenten är spontning och pålning, som beräknas pågå under första halvåret 2016. Gjutningen av påldäcket har gjort ett vinteruppehåll, och beräknas komma igång fram mot vårkanten. Etapp 2 beräknas vara klar till sommaren 2016, och hela etapp 3 beräknas vara klar till sommaren 2017.

 

Vad händer sen?
När kajkonstruktionen står helt klar sommaren 2017 kommer vi ha en ny fin kaj i betong. Det som återstår då är finplanering, som innefattar ytskikt och gestaltning, så som bryggdäck och andra detaljer. Arbete med att ta fram handlingar för finplaneringen pågår sen några veckor tillbaka tillsammans med Sydväst arkitektur, vinnaren i arkitekttävlingen.

Share This: