Nov 28, 2018

Pågående arbeten på Roslagsgatan

Nu pågår arbete på Roslagsgatan som påverkar biltrafiken kring hamnen.

 
Arbete med kantsten

Västra sidan av Roslagsgatan mellan Östra Rögårdsgatan och kyrkogatan ska få kantsten och det här planeras att starta vecka 49 och beräknas vara klart under vecka 50. Ett körfält hålls öppet.

 
Besiktningsåtgärder Sjötullstorget/Roslagsgatan

Viss stensättning måste göras om på grund av att stenarna i mitten har sjunkit. Arbetet påbörjades vecka 48 men har nu pausats och återupptas till våren.

 

Share This: