Oct 24, 2018

Pålning pågår i hamnen

Nu återupptas grundförstärkningsarbeten för gator och kvarter i Norrtälje Hamn. Det beräknas pågå under fyra månader.

Under resten av 2018 och i början av 2019 kommer pålkranar utföra pålningsarbeten i hamnen. Buller i form av ”pålslag” kommer att höras. Bland annat ska det pålas utmed kajpromenaden, i kvarter 2 samt i kvarter 19.

Pålningsarbeten utförs på vardagar 07.00-19.00. Pålningen sker inom de rödmarkerade områdena på kartan.

 

Share This: