Aug 15, 2017

Pålningsarbete i Norrtälje Hamn

palning

(Se rödmarkerat området)

 

Nu återupptar vi markförstärkningsarbeten för gator och ledningar i Norrtälje Hamn.
Fr o m vecka 33 kommer pålkranar att utföra pålningsarbeten för kommunens räkning. Buller i form av ”pålslag” beräknas komma att pågå
fram till sommaren 2018 vad avser nu påbörjad etapp.
Pålningsarbeten utförs i första hand under måndagar till torsdagar ca kl 07 -19 helgfria veckodagar.
Information kommer löpande uppdateras om arbeten som typiskt sett påverkar allmänheten.
Vi ber er om överseende med detta.

Share This: