May 06, 2015

Planer för båtlivet i Norrtälje Hamn

Nu finns en preliminär plan kring hur båtplaneringen i Norrtälje Hamn kan komma att utvecklas. Båtplanen har tagits fram på uppdrag av det politiska samverkansstyret.

 

Norrtälje kommun och projekt Norrtälje Hamn har på initiativ av den politiska ledningen fått uppdraget att ta fram riktlinjer för båtplaneringen i framtidens Norrtälje Hamn.

 

Den inledande kartläggning – båtplanen – som gjorts visar hur området kan utvecklas för att kunna erbjuda ett blandat och rikt båtliv i framtiden. Förslaget fokuserar bland annat på en möjlig arbetsinriktning för hur de olika områdena längs kajen och Societetsparken skulle kunna angöras av båtar i Norrtälje Hamn. Målet är att hamnen ska fungera som en attraktiv länk mellan havet och Norrtäljes stadskärna.

 

– Det är viktigt att främja just aktivt båtliv som ett av våra starkaste värden i Norrtälje Hamn. Därför känns det mycket positivt att  visa på möjligheterna och ta fram en tydlig plan för hur vi ska kunna erbjuda just detta i framtiden, säger Ulrika Falk, kommunstyrelsens ordförande.

 

Arbetsunderlaget innehåller vidare idéer kring gästhamn, besökshamn och turtrafik, samt olika utredningsområden med fokus på exempelvis utökad fritidsbåtshamn. I planen finns även tankar kring bad och ramp för sjösättning.

 

Utredning av de olika områdena kommer att fortsätta i samband med dialog och förslag från medborgare och föreningslivet. Vidare sker processen genom att bland annat ta fram ett planprogram med olika konkreta förslag.

 

Läs båtplanen för Norrtälje Hamn här.

Share This: