Oct 12, 2016

Riksbyggen i Norrtälje Hamn

I och med att Riksbyggen nu erhåller markanvisning för kvarter 16 i Norrtälje Hamn är nu två av tre etapper i Norrtäljes största stadsbyggnadsprojekt fulltecknad. Riksbyggen planerar att bygga 155 bostadsrätter fördelade på två bostadsrättsföreningar med beräknad byggstart år 2020.

 

 inringat-riksbyggen-i-norrtalje-hamn

 

Norrtälje kommun har förvärvat mark av Fastighets AB Insjövassen i Norrtälje Hamn, motsvarande 60 % av den mark som kommunen nu markanvisar till Riksbyggen. Resterande del innehar kommunen själv sedan tidigare. Med beräknad byggstart 2020 planerar Riksbyggen att uppföra 155 bostadsrätter fördelade på två bostadsrättsföreningar i kvarter 16 – ”Åkeriet” i Norrtälje Hamn.

 

Av de två bostadsrättsföreningarna som Riksbyggen planerar att bygga kommer den ena att bli en så kallat Bonum Seniorboende. Bonum är Riksbyggens koncept för seniorbostäder och vänder sig till hushåll där minst en person har fyllt 55 år. Bostadsrättsföreningens medlemmar får tillgång till individuellt anpassade tjänster. För den som behöver hjälp med något finns en Bonumvärd till hands.  Båda föreningarna kommer att byggas för en energianvändning som uppfyller kraven för Miljöbyggnad Silver samt ha laddplatser för elbilar och gemensam bilpool.

 

bild_kvarter-16_akeriet_riksbyggen

 

– Norrtälje befinner sig i en mycket stark tillväxtfas och från Riksbyggens sida vill vi vara med och långsiktigt bidra till utvecklingen av kommunen. Vi är därför mycket glada över möjligheten att kunna bygga nya bostäder i ett av Norrtäljes absolut bästa lägen, säger Mårten Lilja, vice vd och chef för affärsområde Bostad på Riksbyggen.

 

Till skillnad från många andra byggföretag försvinner inte Riksbyggen när husen väl står färdiga. Förvaltning är en naturlig del för Riksbyggen, som är en av Sveriges största fastighetsförvaltare. Sammanlagt förvaltar Riksbyggen 176 000 bostadsrätter och 100 000 hyresrätter på cirka 400 orter runt om i landet.

 

– Vi har ombett Riksbyggen att beskriva vad man kan erbjuda i social och ekologisk hållbart stadsbyggande samt sökt spännande gestaltningsförslag som motsvarar våra höga förväntningar i vår Utbyggnadsstrategi för Norrtälje Hamn. Vi anser att Riksbyggens koncept att i samma kvarter skapa förutsättningar för både unga och äldre, planerade verksamheter för ungdomar med mera är mycket spännande och kommer att uppfylla våra förväntningar, säger Roger Gustafsson projektledare för Norrtälje Hamn.

 

För mer information:
Roger Gustafsson, 0176 717 48
Projektledare Norrtälje Hamn

 

Riksbyggen

Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad, 08-698 42 18

Roger Yrjas, marknadsområdeschef, 070-647 35 33

Share This: