May 01, 2015

Nu rivs de första byggnaderna i hamnen

riv

 

I mitten av maj kommer de första byggnaderna i hamnen att börja rivas. Först ut är det före detta U-huset och den lilla rosa silon, samt bland annat det låga grå magasinet mellan de två stora silobyggnaderna.

 

G:ForvKSK-TOS4 GATA PARK SKOG HAMN TRAFIKPersonmapparHasse

 

Under vecka 20 kommer rivningsarbetet i hamnen att påbörjas. I detta läge är det alla byggnader intill kajen som berörs, förutom de två stora silobyggnaderna. Arbetet fortlöper åtminstone till vecka 26, och samtliga låga byggnader bedöms idag av Lantmännen att vara rivna i augusti.

 

Den gröna silon närmast stan rivs mellan oktober och december, då stabiliseringen av kajen som behövs för detta ska vara klar till hösten. Till sommaren nästa år ska kajrenoveringen ska även ha sträckt sig så långt att den sista grå silon ska vara riven senast augusti 2016. Arbetet kan även komma att påbörjas tidigare, vid andra eventuella omständigheter för kajrenoveringen.

 

Rivningsarbetena kommer att utföras av det företaget NKR Demolition som även kommer att sitta nere i området under tiden för rivningen. Utöver detta är många aktörer är inblandade i arbetena med den totala renoveringen av kajen. Då hamnområdet kommer att vara en byggarbetsplats i närmare 15 år framöver krävs därför ett noggrant samarbete och en tydlig planering för att allt ska kunna ske inom planerad tidsram.

Share This: