Jun 14, 2018

Så ska parkeringarna räcka till


Med 2000 nya bostäder är det inte bara antalet invånare som kommer att öka markant i Norrtäljes stadskärna, utan även antalet bilar. I Norrtelje Tidning berättar man om hur hamnen förändras i och med byggandet av den nya stadsdelen.

 

En unik modell för Norrtälje tagits fram, för att kunna beräkna hur många parkeringar som måste tillkomma för varje bostadshus som byggs i hamnen, ett så kallat parkeringstal. Det är att antal faktorer som påverkar hur många bilar ett hushåll har, framförallt är det bostadens läge och storlek. I Norrtelje Tidning berättar Erik L’Estrade, infrastrukturplanerare på Norrtälje kommun:

 

– Vi kopplade ihop alla lägenheter i Norrtälje stad med bilregistret. Då fick vi fram hur många bilar invånarna har per lägenhet plus hur stor bostaden är. Parkeringstalen är marknadsanpassade och säger med ganska stor precision hur många som kommer att behövas. I mindre bostäder bor ofta yngre personer med lägre inkomst och har därmed inte alltid bil, medan det i större bostäder bor familjer som är mer beroende av bil.

 

Eftersom avståndet till centrum med affärer och övrig service påverkar hur stort behovet av bil är, har man delat upp Norrtälje i tre olika zoner, där Norrtälje Hamn räknas in i zon 1; den zon som uppskattas ha minst behov av bil.

 

De bostadshus som byggs i Norrtälje Hamn ska ha garage under fastigheten. Gatuparkeringar är inte aktuella för de boende, utan dessa är till för allmänhetens behov. Byggherren kan få bygga färre parkeringar om de uppfyller vissa gröna krav. Genom att erbjuda de boende andra förutsättningar för att kunna resa, till exempel tillgång till bilpool, cykelpool eller lättillgänglig förvaring av cyklar, kan byggherren reducera antalet parkeringsplatser i garaget med upp till 25 procent.

 

Arbetet med parkeringar i hamnen kommer att pågå under hela tiden stadsdelen växer fram.

 

Det här är en sammanfattning av artikeln, som kan läsas i sin helhet här.

Share This: